Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Инструкция за поведение при кръвно изследване за COVID-19
Процедура и препоръки
Публикивано от С. Митев на 18.03.2020 13:43:13
Последна редакция 18.03.2020 13:44:37
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 20 + 17 = ?
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация