Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Указание

Относно болничната медицинска помощ с въведен карантинен режим на работа

Публикивано от С. Митев на 18.03.2020 16:39:12
Последна редакция 18.03.2020 16:41:35
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация