Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
КЛИНИЧЕН ПРОТОКОЛ ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИ СOVID-19
Целта на това кратко упътване е да даде само общи
насоки относно диагностичната и лечебна концепция, но детайлните и
окончателни клинични решения принадлежат и са отговорност на конкретния
лекуващ лекар
Публикивано от С. Митев на 24.04.2020 09:50:48
Последна редакция 24.04.2020 09:52:10
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 7 + 7 = ?
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация