Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Заповед № РД-01-243/29.04-2020 на Министъра на здравеопазването
Промяна на заповед № РД 01-225 относно имунизации и планови хоспитализации
Публикивано от С. Митев на 30.04.2020 16:08:42
Последна редакция 30.04.2020 16:13:12
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 9 + 8 = ?
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация