Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
НОВА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАСОКИТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА COVID-19, ИЗГОТВЕНИ ОТ МЕДИЦИНСКИЯ СЪВЕТ КЪМ МС
В новата версия са включени насоки за екстракорпорална мембранна
оксигенация и антитромбозна терапия при тази интервенция, осъвременен е
онкологичният алгоритъм, допълнена е препоръката за пневмонии.
Допълнително са включени и „Международни насоки за удостоверяване и
класифициране (кодиране) на COVID-19 като причина за смърт", разработени
от Световната здравна организация.

Материалите са подготвени от Медицинския експертен съвет към
Министерския съвет, като информацията е актуална към 04 МАЙ 2020 Г.
Насоките са публикувани в интернет и могат да бъдат свалени от следния
линк:

https://1drv.ms/u/s!ApvZAv8wL0KhrRhC0aoQhA94RkRJ?e=lnIDgU

Коментари и препоръки по формата и съдържанието на материалите може да
изпращате на д-р Александър Симидчиев по електронна поща:
alex@simidchiev.net
Публикивано от С. Митев на 07.05.2020 18:04:30
Последна редакция 07.05.2020 18:05:31
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 4 + 18 = ?
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация