Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Международни насоки за удостоверяване и кодиране на COVID-19 като причина за смърт

Документ, описващ удостоверяването и класифицирането (кодирането) на смъртните случаи, свързани с COVID-19

Публикивано от С. Митев на 08.05.2020 21:11:01
Последна редакция 08.05.2020 21:11:49
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 18 + 7 = ?
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация