Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Съобщение от РЗОК Варна относно отпускане на лекарствени продукти по облекчен ред
Условия и ред във връзка с епидемичната обстановка
Публикивано от С. Митев на 18.05.2020 11:17:51
Последна редакция 18.05.2020 11:19:40
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 7 + 4 = ?
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация