Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Препоръки за поведение при захарен диабет в условията на пандемия от COVID-19
Препоръки, изготвени от експертния съвет по специалност Ендокринология и болести на обмяната
Публикивано от С. Митев на 19.05.2020 19:11:06
Последна редакция 19.05.2020 19:12:07
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 18 + 9 = ?
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация