Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Становище на БЛС и НСОПЛБ относно Електронно здравеопазване и предложения за включване в анекс към НРД §9 от публикувания на сайта на НЗОК Проект за анекс към НРД 2020
Писмо - становище
Публикивано от С. Митев на 29.07.2020 17:35:36
Последна редакция 29.07.2020 17:37:21
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 9 + 2 = ?
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация