Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Ръководство за превенция и контрол на COVID-19 в лечебните заведения
Ръководството е изготвено от работна група към Министерство на здравеопазването със Заповед № РД-02-59/12.06.2020 г., за сведение и ползване в ежедневната практика
Публикивано от С. Митев на 20.08.2020 17:15:54
Последна редакция 20.08.2020 17:17:17
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 8 + 14 = ?
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация