Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Информационната система за контрол на медицинската експертиза
Съобщение от РЗИ Варна и указание, вкл. за ЛКК
Публикивано от С. Митев на 16.10.2020 15:07:15
Последна редакция 16.10.2020 15:09:40
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 10 + 20 = ?
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация