Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Заявление от лечебно заведение за болнична помощ за сключване на договор по т.5 от Решение №РД-УС-04-17/20.01.2009 г. на УС на НЗОК
Заявление
Публикивано от Румен Христов на 02.02.2009 18:47:27
Последна редакция 02.02.2009 18:49:10
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация