Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Указание за ОПЛ, лекари- специалисти и ЛКК във връзка с подготовката на пациенти за представяне пред ТЕЛК, ДЕЛК и НЕЛК

Факсимиле

Публикивано от Румен Христов на 18.02.2010 14:27:44
Последна редакция 18.02.2010 14:28:25
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация