Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Други документи
 Последна промяна
Международна Класификация на Болестите 10 ревизия, Женева 1992 г
РК на БЛС Варна Четене и печат на МКБ-10 том 1, част 1 2003 г.
РК на БЛС Варна Четене и печат на МКБ-10 том 1, част 2 2003 г.
РК на БЛС Варна Четене и печат на МКБ-10 том 2 2003 г.
РК на БЛС Варна Азбучен указател на болестите и същността на нараняванията, том 3, част 1, A-M 2003 г.
РК на БЛС Варна Азбучен указател на болестите и същността на нараняванията, том 3, част 2, N-Z 2003 г.
РК на БЛС Варна Азбучен указател на болестите и същността на нараняванията, том 3, част 3, Външни причини за наранявания 2003 г.
РК на БЛС Варна Кратък справочник по Международната статистическа класификация на болестите 10 2003 г.
РК на БЛС Варна Правила за избор на изходна предшестваща причина за смърт 2003 г.
РК на БЛС Варна 4-знакови и 3-знакови рубрики на МКБ 10 2003 г.
РК на БЛС Варна Програма за разглеждане и търсене за МКБ 10, любезно предоставена от фирма Comp-D 2003 г. 
Публикивано от Светлин Митев на 08.09.2008 02:14:00
Последна редакция 13.06.2018 19:27:48
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация