Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Етични кодекси
Етични кодекси
РК на БЛС Варна Кодекс на професионалната етика
РК на БЛС Варна Международен кодекс на медицинската етика
Публикивано от Светлин Митев на 08.09.2008 00:19:25
Последна редакция 08.09.2008 00:26:06
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация