Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Контакти
ПРЕДСЕДАТЕЛ

Д-р Светлин Митев, 052 699 256, 052 601 303, blsvarna@ssi.bg

ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР

Проф.Д-р Радослав Радев, д.м., 052 699 256, 052 601 303, blsvarna@ssi.bg

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР

Дарина Денева, 052 601 303, blsvarna@ssi.bg

СЧЕТОВОДИТЕЛ-КАСИЕР

Галина Йонкова, 052 699 255, blsvarna@ssi.bg

Работно време с лекари:

От понеделник до петък от 9.00 часа до 16.00 часа
Почивни дни – събота и неделя

Адрес:

Гр.Варна, бул.”Съборни” №24, ет.8

БАНКОВА СМЕТКА

ТИТУЛЯР: РК на БЛС-Варна
Банка ДСК

IBAN: BG03STSA93001515067965
BIC: STSABGSF
Публикивано от Румен Христов на 19.09.2008 14:27:34
Последна редакция 23.08.2021 17:18:20
Коментари
# 1 | 16.10.2021 12:50:04 от Wendy
Hi there,

I am reaching out to check if you are accepting content on your blog from guest contributors.

If you do publish content from guest authors. I would love an opportunity to be one of them and continue our streak of publications to relevant sites in the industry.

I am writing a well-researched, data-driven, and in-depth blog post which might be a great addition to your blog.

Do you mind if I send you the draft so you can see if it’s a good fit for your blog?


Sincerely,
Wendy
USAhemp.com
Molalla, OR 97038
Unsubscribe https://forms.gle/v2JoaVHg3Q32p25u5

# 2 | 08.09.2017 09:44:31 от проф. д-р Александър Воденичаров
ДО
Проф.Д-р Радослав Радев, дм
Председател на Управителния съвет на РК на БЛС
бул.”Съборни”No24, ет.8
Варна

ДО
Доц.Д-р Диана Господинова-Вълкова
Председател на Комисията по професионална етика
при Районната колегия на БЛС
ВарнаСИГНАЛ
От проф. д-р Александър Воденичаров,
alexvod2003@yahoo.fr

Уважаеми проф. д-р Радев
Уважаема доц. д-р Господинова-Вълкова ,
На 06 август около 10 часа сутринта се нараних на плажа „Кабакум – север, 1 част”, непосредствено до двуетажния фитнес център и морска база. Поради това, че беше засегната вена на левия ми крак се получи обилно кръвотечение. Потърсих медицинска помощ от временния медицински пункт до фитнес центъра и морската база. С много голямо внимание и професионална квалификация д-р Нели Величкова предприе необходимите действия за преустановяване на течащата кръв. Тя грижливо почисти раната с кислородна вода и риванол, постави необходимите марли и съответно ги покри с лейкопласт. Такива лекари, членове ва Районната колегия на БЛС са достойни за уважение и са пример за подражание. Тази млада лекарка д-р Величкова може да служи като стандарт за качествено и високо равнище на професионално спешно медицинско обслужване в държавното, общинското или частното здравеопазване. Тя с чест може да носи званието „Член на Българския лекарски съюз”.
На следващия ден, незнайно по какви причини два часа след пристигането ми на плажната ивица, отново се получи силно кръвотечение и наложените марли не само се пропиха от потеклата кръв, но тя започна обилно да капе извън тях. Отидохме заедно с приятелката ми отново до медицинския пункт. Вратата беше отворена, но нямаше никой вътре. Липсваше и каквото и да било съобщение къде се намира дежурната лекарка. 38 минути чакахме пред отворената врата и тъй като никой не дойде, приятелката ми отиде до близкото барче да попита дали знаят къде би могла да се намери дежурната лекарка. Впоследствие разбрах, че нейното име е д-р ЛИЛИЯ БЕНОВА –лекарка в ЦСМП – Варна. Приятелката ми я намери да пие кафе и пуши цигари с нейна позната на една от масите. Обясни й какъв е случаят, а лекарката я е прекъснала грубо, че вторични превръзки не правят. Това заключение тя прави, без изобщо да стане от масата в заведението и да види лично за какъв медицински случай се отнася. Навярно причината е да не й изстине кафето, докато измине тези 15 метра от масата си в барчето до мястото, в което следва да изпълнява задълженията, за които получава съответното трудовото възнаграждение. Тя поставя диагнозата, че се касае за вторична превръзка, без изобщо да погледне лицето на пациента, от крака на когото капе кръв. Изпъква въпросът може ли лекар да постави медицинска диагноза, без да види и се запознае изобщо с конкретния случай ? Считам, че е налице грубо неизпълнение на служебните задължения. С тези си действия тя нарушава и Кодекса за професионална етика на лекарите в България.
Непоставянето на никаква информация за това, къде би могла да се потърси д-р Лилия Банова в спешен случай може би преследва целта никой да не я търси за нищо, за да може спокойно да си пие кафе и пуши цигари в кръга на свои близки.
Необяснимо е нейното изрично изявление, че предният ден дежурната лекарка д-р Нели Величкова не е трябвало да поставя марли и използва риванол, тъй като лицата, нуждаещи се от спешна помощ е следвало да си носят съответните консумативи. Причината за това било, че в пункта липсват каквито и да било подобни санитарни материали. Вярно ли е нейното твърдение, при положение, че в протокола на комисията, назначена със заповед на Кмета на общината при откривано на пунктовете на плаж „Кабакум” изрично е отбелязано, че те са снабдени с всички необходими материали. Ако е вярно изявлението на д-р Банова, то протоколът на комисията е документ с невярно съдържание и е налице документно престъпление. То цели да злепостави и концесионера на плажната ивица. Убеден съм, че твърдението на д-р Бенова не отговаря на истината.
Твърдението би могло да има и друго възможно обяснение, че д-р Лилия Банева желае да отклонява предоставените санитарни материали за свои лични нужди или за продажба.
Отидох лично при д-р Банева в барчето. Казах, че поведението й е в разрез с лекарските и трудовите й задължения. Попитах я, къде мога да се оплача от нейните действия. Тя много троснато ми отговори, че „няма да ти кажа къде да се оплачеш”. Попитах я това служебна тайна ли и тя ми каза „да”. Наистина служебна тайна ли е държавното или съюзно звено на БЛС, към които гражданите могат да отправят своите жалби?
По информация на Министерството на здравеопазването това не представлява абсолютно никаква тайна. От съответната дирекция на министерството ми отговориха, че е било препоръчано да се отбелязва на табелка на пункта името на дежурния лекар и телефонът, на който биха могли да се отправят сигнали за неправомерни действия на съответните дежурни лица.


Уважаеми госпожа и господине,
Моля най-учтиво да се извърши необходимата проверка и се потърси дисциплинарна съюзна отговорност на д-р Лилия Бенова за грубо неизпълнение на възложените й служебни задължения и за накърняване на обществения престиж на българския лекар. За нея са непознати и непонятни такива ценности и принципи, като . професионална компетентност и отговорност, добросъвестност; тактичност в отношенията с пациентите, вежливост към пациента и неговите близки и пр. Ето защо лекари, като д-р Лилия Бенова срамят достойното име „лекар”.
Позволявам си да Ви помоля, със съответните организационни средства Българския лекарски съюз да изкажете благодарността ми за отношението и квалифицирана медицинска помощ на дежурната лекарка д-р Нели ВЕЛИЧКОВА на 06.08.2017 г. на плаж „Кабакум”. Със своята висока професионална подготовка и изпълнение на медицинските си задължения такива лекари, като д-р Величкова издигат престижа на всяко здравно заведение и са пример на модерно и съвременно отношение „лекар-пациент”.
Най-учтиво моля да бъде информиран за резултатите от настоящия сигнал.
25.08.2017 г.

С уважение,

Проф. д-р Александър Воденичаров

# 3 | 09.01.2017 11:43:02 от Стоянка Георгиева
Уважаеми господин Министър на здравеопазването,Областен управител и Кмета на Варна
Благодаря както на Вас, на екипа Ви,на доц.Маринов за отговорността и всеотдайността за използването на най-новите медикаменти за тежко болният ми брат Стефан Георгиев Георгиев в момента в психото във Варна на орбазон, считам че НЕ бива да се изпраща в Карвуна,таблетките бързо се отхвърлят от организма му прави алергий,и на 10 след като се върне доц.Маринов да направим опит 100 мг.инжекция 2 ампули рисполепт конста.Двете отделения са със инвентар от 30 години начупени шкафчета и гардеробчета ,одеяла накъсани и стари чаршафи да не се предложи защити и одобри отпускането на с-ва за второ мъжко психиатрично отделение при положение че има ад.директор Шишков на 3 длъжности.Даже и да няма толкова средства,може да се потърси инвентар от хотели и почивни станций,телевизори сменящи инвентара. Липсва на инициативност на адм.директор,в търсене начини за оборудване на отделението,както и не е нормално да има забрана да не се дава информация по телефона от средния медицински персонал.Да се потърси отговорност на г-жа Юмерова от Общ.п-тие за хора с увреждания,за отказа им за назначаването ми за личен асистент от 2011г.което ми се полага за грижите на брат ми и 85 годишна майка с инсулт, и тези средства за тези 5 години да отидат за инвентар на отделението като спални комплекти,шкафчета,и гардеробчета.Толкова огромен и некачествен щат от социални работници по кметства,Община патронажи и др. не съм виждала.Все за тях винетки,коли,помощи,ваучери,обучения,ремонти,декодери и др.за брат ми само телефон.
Предлагам във всяка болница ДКЦ, в страната откриване банков офис по банкова тарифа на 1 стр.коп.х-я А-4:логото на банката,адрес,суйфт,ибан,сметка- всички банкови услуги на 2 езика хоризонтално на листа,влогове,карти,валута,вид,кредити,извършване на и осчетоводяване на банковата счетоводната операция,парагон,кр.салдо,име счетоводител-касиер телефон подпис печат.Адм.услуги,комунални плащания на ток,вода парно мобилни оператори/задаване на ползвания №/ на системата на фирма“Фаст Пей ХД“за цялата страна,както и монтиране на мини банкомат/у-вата за карти в автобусите може да се пригодят за тази цел/да се вижда на екран от клиента и след плащане да се следи дали на следващият ден е изчистено от сайта.
Предлагам на вниманието на екипа Ви следните промени контрол върху проектите с евросредства на Община-Варна: Защо при възможност за откриване и разширяване на геронто отделение на 4 етаж в психодиспансера-Варна не се оборудва,или като Венецианският търговец ще гледат да го продадат,интересно като казус за разглеждане.Като потърпевш от строителна финансова пирамида,“РумКомерс“ни пари ни строеж бъдете много внимателни дали не се готви приватизация с цел закупуване на отделения.Ремонт за спортната зала за милиони,поне столовете да бяха ги дали за отделенията и коридорите на болницата?Очаквам заверка на протоколи от ДКЦ с М-во на здравеопазването за да не стават грешки в датите на отпускане става въпрос за ЗК-Варна,да се вписват в рецептурата книжка както и лечението със всички медикаменти.


9.01.2017 г. Стоянка Георгиева-негова сестра -052805121

# 4 | 09.01.2017 11:41:53 от Стоянка Георгиева
Уважаеми господин Министър на здравеопазването,Областен управител и Кмета на Варна
Благодаря както на Вас, на екипа Ви,на доц.Маринов за отговорността и всеотдайността за използването на най-новите медикаменти за тежко болният ми брат Стефан Георгиев Георгиев в момента в психото във Варна на орбазон, считам че НЕ бива да се изпраща в Карвуна,таблетките бързо се отхвърлят от организма му прави алергий,и на 10 след като се върне доц.Маринов да направим опит 100 мг.инжекция 2 ампули рисполепт конста.Двете отделения са със инвентар от 30 години начупени шкафчета и гардеробчета ,одеяла накъсани и стари чаршафи да не се предложи защити и одобри отпускането на с-ва за второ мъжко психиатрично отделение при положение че има ад.директор Шишков на 3 длъжности.Даже и да няма толкова средства,може да се потърси инвентар от хотели и почивни станций,телевизори сменящи инвентара. Липсва на инициативност на адм.директор,в търсене начини за оборудване на отделението,както и не е нормално да има забрана да не се дава информация по телефона от средния медицински персонал.Да се потърси отговорност на г-жа Юмерова от Общ.п-тие за хора с увреждания,за отказа им за назначаването ми за личен асистент от 2011г.което ми се полага за грижите на брат ми и 85 годишна майка с инсулт, и тези средства за тези 5 години да отидат за инвентар на отделението като спални комплекти,шкафчета,и гардеробчета.Толкова огромен и некачествен щат от социални работници по кметства,Община патронажи и др. не съм виждала.Все за тях винетки,коли,помощи,ваучери,обучения,ремонти,декодери и др.за брат ми само телефон.
Предлагам във всяка болница ДКЦ, в страната откриване банков офис по банкова тарифа на 1 стр.коп.х-я А-4:логото на банката,адрес,суйфт,ибан,сметка- всички банкови услуги на 2 езика хоризонтално на листа,влогове,карти,валута,вид,кредити,извършване на и осчетоводяване на банковата счетоводната операция,парагон,кр.салдо,име счетоводител-касиер телефон подпис печат.Адм.услуги,комунални плащания на ток,вода парно мобилни оператори/задаване на ползвания №/ на системата на фирма“Фаст Пей ХД“за цялата страна,както и монтиране на мини банкомат/у-вата за карти в автобусите може да се пригодят за тази цел/да се вижда на екран от клиента и след плащане да се следи дали на следващият ден е изчистено от сайта.
Предлагам на вниманието на екипа Ви следните промени контрол върху проектите с евросредства на Община-Варна: Защо при възможност за откриване и разширяване на геронто отделение на 4 етаж в психодиспансера-Варна не се оборудва,или като Венецианският търговец ще гледат да го продадат,интересно като казус за разглеждане.Като потърпевш от строителна финансова пирамида,“РумКомерс“ни пари ни строеж бъдете много внимателни дали не се готви приватизация с цел закупуване на отделения.Ремонт за спортната зала за милиони,поне столовете да бяха ги дали за отделенията и коридорите на болницата?Очаквам заверка на протоколи от ДКЦ с М-во на здравеопазването за да не стават грешки в датите на отпускане става въпрос за ЗК-Варна,да се вписват в рецептурата книжка както и лечението със всички медикаменти.


9.01.2017 г. Стоянка Георгиева-негова сестра -052805121

# 5 | 08.11.2015 23:49:27 от Стоянка Георгиева
Уважаема госпожо Кунева,г-дата,Москов, Калфин,Управителя на МЦ”Св.Марина”,
Искам да ви уведомя за следният парадокс и некомпетентност в лечението на Стефан Георгиев Георгиев от град Варна с тежка форма на шизофрения на2 инж.рисполепт конста 50 мг. който му бия аз като негова родна сестра,за което Ви благодаря за отпускането,отхварлянето на неуротроп 600 мг. и замяна с конвулекс хроно 500 мг. от което пада и си удря главата добре че раната зарасна,акинестат,сперидан 2 мг.диазепам120 т./който не му достигат,а е на 210 т./90 т. на майка ми отказа на д-р Чакалова да впише в абмулаторният лист тези бройки,и да рискува замяната на неуротроп с конвулекс хромо е безотговорност,както и отказа на джипито д-р Кунева от Мед.ц-р”Санита” на 30.10.2015 да изпише по-рано диазепама,доведе до влошаване
на състоянието му и на 5 рано сутринта влезе в Психодиспансера-2 м.отделение-Варна,което за мен е пълна безотговорност и липса на всякакви медицински познания относно заболяването му,като наложите съответните мерки за тези гафове.Психодиспенсера трябва да има линейка и спешен телефон,не да ги чакаш бърза помощ 1 час,/те не са бърза помощ те са бавна помощ/.Протоколите на ДКЦ-директна заверка по имейла от М-во на здравеопазването,очаквам смислени инвест.проекти.
Всички лекари и медицински сестри преди да им дадете дипломи да минават през психодиспансерите,защото той 5 г. не беше влизал в болница,което говори че аз и майка ми се грижим добре,не да ми се отказва че поради липса на медицинско и педагогическо образование нямам право на личен асистент,от 2011 г. ми се отказва за личен асистент,а се лансират и оправят с връзки и завършват образавание и получават пенсий просто защото имат връзки в социалното и НОИ.Мошеническите далавери като прехвърляне на имотни сделки да се правят социално слаби,раздаването на винетки,декодери,помощи,обучения,социално слаби,коли на инвалиди,храна са свързани с машинаций за източване на социалните фондове,за което си струва в Община-Варна,от 2011 г. поради липса на мед.и пед.образование ме отхвърлят неоснователно.Редно е преводите на пенсиите на 7число сутринта да са в сметките на клиентите,да се научат на професионализъм Инвестбанк като махнат жълтите,зелени и сини хартий и се поучат от опита на чуждите банки.
Назначенията за личните асистенти трябва да се назначават лично от здравният министър Москов,който е най-успешният и достоен здравен министър,очаквам да се разровите във хосписа в Мед.център Младост-Варна,каква е тази въоръжена охрана,като знам какъв некадърник психиатър Стефанов работи,сигурно ги експлоатира болните като знам колко е голяма таксата.Защо години наред във Второ мъжко отделение не е направен ремонт,а се правят неуместни инвестиции като подмяна на едни светофари с други с цифри над тях, можеше да се стопанисат и преустроят старите сгради за МОЛОВЕ за тази цел,грозната фасада на блоковете,дърветата стигнали до 9 етаж,паркингите със стари коли който не се карат,недаването на отчет на с-вата и умишлено несвикване на събрание на входовете и протоколи с подписите, създаващи предпоставки на нерегламентирана финансова пирамида,със с-вата да купуват земя е да си строят жилища, обслужваща интересите и бизнеса на 3 души във входа,неслагането на чип на входната врата.Защо полицията бездействува и не влезе в ап.103 Младост 140/5-Снежанка Георгиева лъха на алкохол,отвратителна миризма на дрехи,хашиш и тютюн,собственичката се занимава с турски бизнес,възможно е да е настанила бежанци,държат в този апартамент заложник,наркоман или цигани,рисуват си бради,слухове говорят за някакъв Румен навремето имаше един РумКомерс който крадеше хората,да им прави жилища нито жилища нито пари възкръснал в МВР-Варна.
Апелирам за пускането на 100 мг. ампула рисполепт конста което е добре за болните на 1 месец, 25 дни само вечер диазепам от 10 мг.Не искам повече лекарски експерименти и грешки върху моя брат Стефан Георгиев от Варна,при тежките случай като нашия е по-добре да се боде веднъж на месец вместо 2 пъти на месец по 50 мг. и 6 вида таблетки, създават се предпоставки,имам съмнения за търговия с донорски органи.
Надявам,се представителите на фирма”Янсен”да преговарят за внос на 100 мг.ампула,като гарант за добрият ефект върху болните като негова родна сестра независимо че нямам медицинско и педагогическо образование,таблетките организма му бързо ги абсорбира и отхвърля както и страничните симптоми като повръщане.
С уважение,възхищение и хуманност към целият Ви екип,за успешна и ползотворна работа,очаквам Вашата незабавна намеса, защото не ме допускат да го видя.
8.11.2015-Варна Ст.Георгиева- р.сестра Т.Simeonova stoianka@abv.bg-0882370120# 6 | 10.10.2015 20:01:12 от dr sladzhana petrova
interesuvam se za rabota kato opsht praktikuvasht ;lekar/ Rabotja v SErbia 8 godini

# 7 | 21.10.2014 10:23:59 от Георги Георгиев
Какво е становището Ви относно статията на управителя на СБАГАЛ Варна - д-р Минков, публикувана на 20.10.2014 на сайта на "Варна утре"?

# 8 | 21.10.2014 10:23:37 от Георги Георгиев
Какво е становището Ви относно статията на управителя на СБАГАЛ Варна - д-р Минков, публикувана на 20.10.2014 на сайта на "Варна утре"?

# 9 | 05.11.2013 20:04:50 от Малина Караманска
Здравейте,

Казвам се Малина Кръшкова, на 23.10.2013 заедно с дъщеря ми Габриела Кръшкова ,бяхме изгонени от кабинета на нашия личен лекар д-р Калина Кръстева с код № 2208111516, УИН: 2300010679 , ДКЦ към болница София Мед. Към 16.10ч заведох малката си дъщеричка ( 5г) при личната лекарка, за да и бъде издадена лична здравно-профилактична карта, която изискват от ЦДГ. След като изчакахме опашката, в 16.45ч ни дойде редът. Д-р Кръстева ни каза, че работнто и време, което е до 16.30ч е свършило и няма да ни приеме. Аз настоях, защото бяхме чакали достатъчно дълго, а това което изисквах да ми бъде издадено, би отнело 3 мин. Д- р Кръстева започна да крещи, че цитирам“ И губим врмето“, да напуснем веднага, това става в присъствието на 5 годинишната ми дъщеря и още една дама и сестрата. Аз настоях, че този документ, трябва да ми бъде издаден, и че не мога да идвам в друг ден, тъй като това е свързано с проблеми на работното ми място, но бях заплашена, че ще бъда изведена с охрана. Детето ми се вкопчи в мен, започна да стене и да казва „ Мамо искам в къщи“. Сигурна съм, че му е нанесена психична травма, за което искам въпросната лекарка да си понесе последствията. Какво трябва да направя от тук насетне? Знам, че трябва да заведа детето при психолог, който да издаде документ за травмата нанесена на дъщеря ми. Искам да заведа дело също така. Вие можете ли да ми съдействате? Какво ще бъде още необходимо?

Благодаря за отделеното време!

# 10 | 05.02.2013 22:16:28 от Д-р Атанасов
До Ръководството на БЛС
Уважаеми колеги!
Поставени сме в ситуация, в която нашата дейност става освен зле платена също така и опасна за пациентите ни!Става дума за поредното ограничаване на достъпа до специалист, а също така и драстичното лимитиране на изследванията.Всичко това бе наложено от Здравната каса със смехотворната и нелогична мотивация, че когато на пациента се даде направление, той не винаги го използвал(дори и да е така какъв е проблема тогава, при условие, че това означава, че здравната каса не го заплаща при неизползване???).Видя се, че пасивността ни води до все по-големи рестрикции в нашата работа, което логично води до емиграция на много от колегите в чужбина, където условията на работа са несравними с наличните тук!
Именно БЛС е организацията, която ако иска да има авторитет и подкрепа от съсловието трябва да инициира промени, които за да успеят трябва да са ясно формулирани и да са подкрепени и от пациентите.За целта предлагам следното:Да се започне кампания под надслов "С грижа за пациентите ни!", защото досега когато протестират лекари, коментарът бе "Въпреки кризата все пари искат!, което правеше нашите инициативи обречени!
Основни искания за нашите пациенти:
- премахване на лимитите за здравноосигурените пациенти! Пациент без нужда няма да ходи на лекар!И с решение на ВАС направленията са обявени за незаконни, защото ограничават правото на достъпност на медицинската помощ!
- премахване на съотношението 2:1 на първични спрямо вторични прегледи.Това е също дискриминационна практика!
- при назначаване на ЯМР от лекаря, ако Здравната каса откаже искането, то това да е поименно и с мотив!Досега от 5 искания се одобряват 1-2, като лекарят избира на кого!Това безотговорно от страна на касата и предразполага към корупционни практики
- влизане в действие на допълнителни здравноосигурителни фондове и работа в условия на конкуренция, а не като до сега - всички пари за здраве в монополиста НЗОК, а икономиите( на гърба на пациента- в бюджета на държавата!)
Убеден съм, че ако се обединим, потърсим подкрепата на пациентките организации и представим активно по медиите позицията си ще поставим началото на така дългоочакваните промени в здравеопазването ни!

Д-р Атанасов
0888 244 917
София

# 11 | 01.04.2012 18:10:01 от Някой си селси доктор...
Защо никой от Районната колегия не се сети да се направи среща с лекарите от регион Варна и да се се направи протестна подписка за намалените и спрени средства за "неблагоприятни практики"?
Ама как да се сетят те нали си работят в центъра на града, да се спасяват тъпаците доктори по селата!!!
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 9 + 8 = ?
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация