Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Виртуално пространство свързва лекари от всички точки на страната, които се борят с пандемията COVID 19
Информация за платформата www.lekarite-covidhelp.com
Публикивано от С. Митев на 10.02.2021 21:09:56
Последна редакция 10.02.2021 21:13:10
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация