Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
ИЗИСКВАНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С НЗОК ЗА ОКАЗВАНЕ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Документ
Публикивано от Румен Христов на 29.01.2009 09:29:46
Последна редакция 29.01.2009 09:35:59
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация