Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Писмо от РЗОК Варна
Във връзка с лечението на пациенти със захарен диабет тип I, включени в клинично изпитване
Публикивано от С. Митев на 25.01.2017 15:14:54
Последна редакция 25.01.2017 15:18:28
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация